Wampir Lestat

Tym razem to Monsieur de Lioncourt sięga po pióro – mając zamiar sprostować „kłamstwa” Louisa spisane w „Wywiadzie z wampirem”, pisze on kronikę własnego żywota – tego śmiertelnego jak i wiecznego.

Jego historia zaczyna się, kiedy po 55-letnim śnie Lestat budzi się do rytmu rockowych brzmień lat osiemdziesiątych. Zafascynowany muzyką, dołącza jako wokalista do rockowego zespołu, mając zamiar wyśpiewać wszystko, co kryje rodzaj wampirzy w cieniu.

Spisując swoją opowieść, Lestat zaczyna od czasów, kiedy był zubożałym szlachcicem – dzielnym myśliwym, buntownikiem i przyjacielem dla Nicholasa, który zachęca go do podróży do Paryża. Wkrótce dwójka wyrusza do tego wielkiego miasta i zatrudnia w teatrze, gdzie Lestat znajduje pewnego rodzaju spełnienie. Występując na deskach teatru, przykuwa on uwagę wampira Magnusa, który upatrzywszy go sobie, wkrótce porywa go i zmienia w wampira, sam stając w samobójczych płomieniach.

Lestat stara się znaleźć sens w swojej nieśmiertelnej egzystencji. Zostawszy sam, chce znaleźć inne wampiry – to prowadzi go ku starożytnemu Mariusowi, wampirowi, który pamięta początki cywilizacji. Marius staje się mentorem Lestata. De Lioncourt spotyka też Armanda, którego znany z „Wywiadu…”

„Wampir Lestat” przypadł mi do gustu jeszcze bardziej niż pierwsza część Kronik. Losy Lestata są pasjonujące, a podróż po wiekach wampirzego rodzaju – fascynująca i wywołująca wypieki na twarzy.

ENGLISH

This time it is Monsieur de Lioncourt who reaches for the pen – intending to correct Louis' „lies” written in „Interview with the Vampire”, he writes the chronicle of his own life – both mortal and eternal.

His story begins when, after 55 years of sleep, Lestat awakens to the rock sounds of the 1980s. Fascinated with music, he joins a rock band as a vocalist, intending to sing out everything that vampires hide in the shadows.

Writing down his story, Lestat begins with a time when he was an impoverished nobleman – a brave hunter, rebel and friend to Nicholas who encourages him to travel to Paris. Soon the two go to this big city and hire in the theater, where Lestat finds some kind of fulfillment. Performing on the stage of the theater, he attracts the attention of the vampire Magnus, who, after picking him up, soon kidnaps him and turns him into a vampire, himself falling into suicide flames.

Lestat tries to find meaning in his immortal existence. Left alone, he wants to find other vampires – this leads him to the ancient Marius, a vampire who remembers the origins of civilization. Marius becomes Lestat’s mentor. De Lioncourt also meets Armand, known from „Interviev with the Vampire”.

I liked „Vampire Lestat” even more than the first part of the Chronicles. Lestat’s life is enrapturing, and the journey through the ages of vampire kind is fascinating and evoking flush on the face.