Suzanne Mayfair

Suzanne była pierwszą czarownicą, której udało się przywołać Lashera, ducha, który od tego momentu związał się z jej rodem. To ona nazwała go Lasher – gdyż jego pojawieniu się towarzyszył wiatr, „chłoszczący” trawę.

Suzanne była zielarką i położną w szkockiej wiosce Donnelaith. Znana była z pomagania chorym. Podczas święta majowego, kiedy to została obwołana „majową królową” zaszła w ciążę po nocy spędzonej z możnym z pobliskiego zamku. Urodziła córkę, Deborę, którą nazwała „dzieckiem radości”, poczętą podczas święta majowego.

Pewnego wieczoru, zawitał do jej domu łowca czarownic, pokazując jej księgę demolonogii, ostrzegając ją, że zielarki ulegają często pokusie bratania się z demonami.

To on sprawił, że zainteresowała się czarostwem i zaczęła kontakty z Lasherem. Podczas kłotni pomiędzy Suzanne i sąsiadką, Lasher poranił tę drugą, przez co Suzanne została skazana za czary i spalona na stosie.

Jej córka Deborah była tego świadkiem, dziecko radości ujrzało zło tego świata.

ENGLISH

Suzanne was the first witch to summon Lasher, the spirit that has since become associated with her family. It was she who called him Lasher – because his appearance was accompanied by the wind, which „lashed” the grass.

Suzanne was a herbalist and midwife in the Scottish village of Donnelaith. She was known to help the sick. During the May holiday, when she was proclaimed the „queen of May”, she became pregnant after spending a night with a noble from a nearby castle. She gave birth to a daughter, Deborah, whom she called „a child of joy”, conceived during the May holiday.

One evening, a witch-hunt came to her house, showing her the book of demonology, warning her that herbalists often succumb to the temptation to fraternize with demons.

It was he who made her interested in witchcraft and she starting contacting Lasher. During an argument between Suzanne and her neighbor, Lasher injured the other one, and Suzanne was condemned to witchcraft and burned at the stake.

Her daughter Deborah witnessed it, the child of joy saw the evil of this world.