Posiadłość Blackwood

Młody wampir Quinn Blackwood, dręczony przez dziwną istotę, którą nazywa Gobinem, zwraca się do Lestata o pomoc w jego przepędzeniu. Goblin, od czasu gdy Quinn stał się wampirem, atakuje go po każdym karmieniu i wypija zdobytą krew.

Lestat, mimo obaw Quinna, zgadza się mu dopomóc i udaje się wraz z nim do posiadłości Blackwood, która stoi w pobliżu niedostępnych bagien Słodkiego Czarta. Tam poznaje rozległą rodzinę Quinna i siada, by wysłuchać jego historii.

I tak kolejny wampir opowiada o swoich losach. Quinn, wychowany przez liczną rodzinę, bogaty, jednak głęboko nieszczęśliwy chłopak, od dzieciństwa był nawiedzany przez Goblina, sobowtóra samego siebie, który był widoczny tylko dla niego. Dorastamy, poznajemy tajemnice posiadłości i spotykamy duchy wraz z Quinnem. Odkrywamy także sekret tajemniczej Petronii i zakochujemy się z pięknej Monie Mayfair

Po wysłuchaniu opowieści młodego wampira, Lestat musi zrobić co w jego mocy, by przepędzić jego ciemiężyciela. Wzywa czarownicę i wampira w jednym, piękną Merrick…

ENGLISH

The young vampire Quinn Blackwood, tormented by a strange being called Goblin, turns to Lestat for help in his expulsion. Goblin, since Quinn became a vampire, attacks him after each feeding and drinks the blood he has gained.

Lestat, despite Quinn’s concerns, agrees to help him and goes with him to the Blackwood Farm, which stands near the inaccessible Sugar Devil swamps. There he meets the extensive Quinn’s family and sits down to listen to his story.

And so another vampire speaks about his fate. Quinn, brought up by a large family, a rich, but deeply unhappy boy, from childhood, was haunted by Goblin, the doppelganger of himself, which was visible only to him. We grow up with him, we get to know the secrets of the estate and we meet ghosts along with Quinn. We also discover the secret of the mysterious Petronia and fall in love with the beautiful Mona Mayfair.

After listening to the story of a young vampire, Lestat must do his best to oust his oppressor. He calls the witch and the vampire in one, the enchanting Merrick …