Krwawy Kantyk

„Kroniki Wampirów” ponownie oddają cugle Lestatowi, który pojawiając się w życiu Quinna i Mony Mayfair, stara się poznać dogłębnie swoje pragnienia i cele.

Zmieniając Monę w wampira, Lestat uczy ją wszystkiego, co powinien wiedzieć wampir, wprowadzając ją w świat polowań. Jednak to nie edukacja młodej wampirzycy spędza mu sen z powiek. To duchy, które go nawiedzają, nawet w jego własnym domu oraz Rowan Mayfair, opiekunka Mony, która rzuca na niego przemożny czar i urok.

Wraz z Moną i Rowan, w życiu Lestat pojawia się tajemnica rodziny Mayfair, związana z Taltosami i córką-potworem, którą urodziła Mona, będąc jeszcze śmiertelniczką.

Lestat postanawia pomóc Mayfairom, czasem wtrącają dygresje o tym, jak bardzo pragnąłby być świętym, wielbionym przes miliony i odpowiadającym na każdą modlitwę.

ENGLISH

The „Vampire Chronicles” again come back to Lestat, when he appears in the life of Quinn and Mona Mayfair, who strive to know deeply his desires and goals.


By changing Mona into a vampire, Lestat teaches her everything the vampire should know, introducing her to the world of hunting. However, it is not the education of a young vampire who sweeps sleep from his eyes. They are ghosts that visit him, even in his own home, and Rowan Mayfair, the guardian of Mona, casts on him an overwhelming charm.


Together with Mona and Rowan, in the life of Lestat appears the mystery of the Mayfair family, associated with the Taltos and the monster-daughter of Mona, who she gave birth to while still being a mortal.


Lestat decides to help the Mayfairs, sometimes throwing in digressions about how much he would like to be a saint, worshiped by millions, and answers every prayer.