Królowa Potępionych

„Królowa Potępionych” to trzecia część cyklu, która porusza temat początków wampirzego rodzaju, jak i jego przyszłości. Kolebka wampirów – Egipt. Matka to Akasha…

Powieść wydaje się mieć trzy wątki. Pierwszy z nich, stanowiący oś całego zamieszania, to Lestat jako gwiazda rocka i jego próby zwrócenia na siebie uwagi swoich pobratymców przez umieszczanie zakazanych wampirzych seretów w tekstach swoich piosenek, które są puszczane do wglądu w każdej stacji radiowej, w każdym odbiorniku telewizyjnym. Lestat planuje wielki koncert, podczas którego ma się wystawić na atak swoich „braci”. Lestat sam nie zdaje sobie sprawy jakie niebezpieczeństwo na niego czyha – oto powstaje matka wampirów, starożytna Akasha – i zaczyna eksterminację na masową skalę.

Przewijającym się wątkiem jest też motyw tajemniczych rudowłosych bliźniaczek, które śnią się zarówno śmiertelnym jak i wampirom. Bliźniaczki są powiązane z kolebką wampirzego rodzaju i jego początkiem…

Tymczasem pewna pracująca dla badawczej organizacji Talamaski dziewczyna, Jess, dostaje zlecenie zbadania historii rozegranej w Nowym Orleanie – historii Lestata, Louisa i Claudii. Bardzo ją to zbliży do odkrycia tajemnicy własnej rodziny i poznania jakie miejsce w wampirzym świecie zajmuje ona sama.

Królowa potępionych to stanowczo moja ulubiona Kronika – mitologia wampirów miesza się z tajemnicą rzeczywistości, a okrucieństwo (i głupota) Akashy nie mają granic…

ENGLISH

The Queen of the Damned is the third part of the series that deals with the beginnings of the vampire genre and its future. The cradle of vampires – Egypt. The mother is Akasha …

The novel seems to have three threads. The first of them, which is the axis of all the confusion, is Lestat as a rock star and his attempts to attract the attention of his brothers by placing banned vampire serets in the lyrics of hos songs, which are available for viewing in every radio station, in every television set. Lestat is planning a big concert, during which he is supposed to attack his „brothers”. Lestat himself does not realize what danger lurks him – the mother of vampires, ancient Akasha, hunts him and having him by her side, begins mass extermination.

The theme of the mysterious red-haired twins who dream about both the mortal and the vampires is also the scrolling thread. The twins are linked to the cradle of the vampire genre and its beginning …

Meanwhile, a girl working for the Talamasca, a research organization, Jess, is commissioned to examine the story that happened in New Orleans – the history of Lestat, Louis, and Claudia. It will bring her very close to discovering the secret of her family and knowing what place she occupies in the vampire world herself.

The Queen of the Damned is definitely my favorite Chronicle – the mythology of vampires mixes with the mystery of reality, and the cruelty (and stupidity) of Akasha has no limits …