Krew i Złoto

Marius, jeden z najstarszych nieśmiertelnych, spotyka tajemniczego nordyckiego wampira Thorne’a i opowiada mu historię swojego jakże długiego życia.

Będąc przemienionym w starożytnym Rzymie, opowiada o swojej egzystencji w wiecznym mieście, jak zbliżył się do śmiertekników, jak pokochał sztukę. Opowiada o swojej walce z wyznawcami szatana, zbłąkanymi wampirami, wierzącymi, że są karą za grzechy, sprowadzoną na ludzkość przez Boga. O utracie Pandory, miłości swgo życia. Jego egzystencja przeskakuje od „złotych lat”, mieniących się niczym słońca, do tragedii i wieków ciemnych, kiedy to musi podołać osłabieniu i rezygnacji.

W tej książce bardzo wyraźnie odznacza się wiek wenecki, kiedy to Marius spotyka Amadea i ofiarowuje mu dar nieśmiertelności – wraz znim chłonie sztukę, poluje i czerpie pełnymi garściami z nocnego życia Wenecji, pięknego miasta, które nigdy nie śpi.

Opowieść Mariusa to opowieść przede wszystkim o dojmującej samotności. Wraz z odejściem Pandory i Amedea, coś zostaje złamane w Mariusie, coś, co już nigdy nie będzie takie samo.

Powieść to również studium wampirzych rodziców, Akashy i Enkila, którzy przewijają się, nieruchomi i potężni, przez całą książkę.

„Krew i złoto” to piękna powieść o najpiękniejszym z wampirów. Wraz z „Królową Potępionych”, to moja ulubiona i najbardziej ukochana Kronika.

ENGLISH

Marius, one of the oldest immortals, meets a mysterious Norse vampire Thorne and tells him the story of his long life.

Being transformed in ancient Rome, he talks about his existence in the eternal city, how he approached the mortals, how he loved art. He talks about his fight with Satan’s followers, stray vampires, believers, that they are punishment for sins, brought to humanity by God. About the loss of Pandora, the love of his life. His existence leaps from „golden years”, shimmering like the sun, to tragedies and dark ages, when he has to cope with weakness and resignation.

In this book, the most beautiful is venetian age, when Marius meets Amadeo and offers him the gift of immortality – along with it he absorbs art, hunts and draws full of Venice’s night life, a beautiful city that never sleeps.

The story of Marius is a story about loneliness. With the departure of Pandora and Amedeo, something is broken in Marius, something that will never be the same again.

The novel is also a study of vampire great parents, Akasha and Enkil, who sits on their thrones, motionless and powerful, throughout whole book.

„Blood and Gold” is a beautiful novel about the most beautiful of vampires. Together with the „Queen of the Damned”, it is my favorite and the most beloved Chronicle.